Missie

Tijdens elk Science Café vertellen prominente wetenschappers in een informele setting meer over hun passie en werk. De interactie met het publiek staat daarbij centraal. Bezoekers kunnen, onder het genot van een hapje en een drankje, vragen stellen, met de wetenschappers in discussie gaan en zo kennis maken met fascinerende wetenschappelijke inzichten. Elke avond wordt omlijst met live muziek. 

Het Science Café Tilburg is een stichting zonder winstoogmerk.

Doelstellingen

  • Het aanbieden van een platform voor discussie en dialoog tussen wetenschappers en geïnteresseerden in de wetenschap;
  • Het verhogen van de belangstelling voor wetenschap;
  • Het toegankelijk(er) maken van wetenschappelijke kennis voor een breed publiek, in het bijzonder de Tilburgse bevolking;
  • Het profileren van de Universiteit van Tilburg in haar thuisregio en het profileren van de stad Tilburg als een universiteitsstad;
  • Het inzetten van wetenschappelijke kennis om stedelijke kwesties te verdiepen of te verbreden;
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten

De hoofdactiviteit van het SCT is ‘het aanbieden van een platform voor discussie en dialoog tussen wetenschappers en geïnteresseerden in de wetenschap’.

Dit platform wordt gecreëerd door middel van reguliere bijeenkomsten in het hart van Tilburg.

Om de belangstelling voor wetenschap te verhogen en wetenschappelijke kennis toegankelijker te maken zullen de bijeenkomsten een ongedwongen, a-politiek en informatief karakter hebben, waarbij er ruimte is voor verschillende inzichten en standpunten. Hierbij wordt door de toonaangevende wetenschappers die de kennisinbreng voor hun rekening nemen, getracht om toegankelijk en benaderbaar te zijn voor de bezoekers (afdalen uit de ivoren toren). Dit zal worden bevorderd door het publiek en de sprekers dicht bij elkaar te brengen zonder tussenkomst van een podium of spreekkatheder.
Een discussieleider zal de interactie tussen de wetenschappers en het publiek maximaal stimuleren.

De entree bedraagt 3 euro. Op deze manier wordt gepoogd om de bijeenkomsten laagdrempelig en toegankelijk te houden voor iedere Tilburger.